رزرواسیون
 • اطلاعات کلی
 • رستوران و بار
 • استخر و پلاژ
 • اطلاعات تماس
 • تصاویر
 • حمل و نقل
 • رزرواسیون : 0242 824 64 64
  : 0 242 346 99 80
  Whatsapp : 0 532 052 5671