رزرواسیون
 • گرد همایی

   

  ساماندهی نشست ظرفیت (نفر)
  پذیرش 1500
  تئاتر 1000
  کلاس درس 850
  سالن جشن 850
  یو شکل 250

   

  عرصه ی گردهمایی

   

     (m2) عرصه  (m) عرض (m) طول (m)بلندا 
  سالن 860 43 20 4.90
  سرسرا 176 20 8.8 4.90

  بسته ی گردهمایی و کنفرانس

  • عرصه ی سرسرای 300 نفری
  • 2 اتاق کار
  • یک اتاق ترجمه ی همزمان
  • سن قابل جابجایی و کورس آن
  • سیستم نور و صدا
  • میکروفون سیمی و بیسیم
  • فلیپ چارت و پروژکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  • خدمات ترجمه همزمان

      
  برای دیدن کروکی کنفرانس کلیک کنید

  ظرفیت و ساماندهی نشست

   

    ظرفیت (نفر)
  ساماندهی نشست تمل رئیس تمل رئیس -1 تمل رئیس-2
  پذیرش 400 200 200
  تئاتر 380 140 120
  کلاس 200 100 85
  سالن جشن 260 - -
  یو شکل 100 50 50

   

  عرصه ی گردهمایی

   

     (m2) عرصه  (m) عرض (m) طول (m)بلندا 
  سالن 480 16 30 4.90
  سرسرا 84 4 21 3.15

  بسته ی گردهمایی و کنفرانس

  • سرسرای 150 نفری
  • 4 اتاق کار
  • 2 اتاق ترجمه ی همزمان
  • سن قابل جابجایی و کورس آن
  • سیستم نور و صدا
  • میکروفون سیمی و بیسیم
  • فلیپ چارت و پروجکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  برای دیدن کروکی کنفرانس کلیک کنید

  ظرفیت و ساماندهی نشست

   

    ظرفیت (نفر)
  ساماندهی نشست سیدی رئیس سیدی رئیس -1  سیدی رئیس-2
  پذیرش 500 250 250
  تئاتر 400 200 200
  کلاس 320 160 160
  سالن جشن 300 - -
  یو شکل 150 75 75

   

  عرصه ی گردهمایی

   

     (m2) عرصه  (m) عرض (m) طول (m)بلندا 
  سالن 420 20 21 3.15
  سرسرا 84 4 21 3.15

  بسته ی گردهمایی و کنفرانس

  • عرصه ی سرسرای 150 نفری
  • سن قابل جابجایی و کورس
  • سیستم نور و صدا
  • میکروفون سیمی و بیسیم
  • فلیپ چارت و پروژکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  برای دیدن کروکی کنفرانس کلیک کنید

   

  ساماندهی نشست ظرفیت (نفر)
  پذیرش 300
  تئاتر 230
  کلاس درس 140
  سالن جشن 150
  یو شکل 100

   

  عرصه ی گردهمایی

   

     (m2) عرصه  (m) عرض (m) طول (m)بلندا 
  سالن 170 10 17 3.15
  سرسرا 84 4 21 3.15

  بسته ی گردهمایی و کنفرانس

  • عرصه ی سرسرای 150 نفری
  • سن قابل جابجایی و کورس
  • سیستم نور و صدا
  • میکروفون سیمی و بیسیم
  • فلیپ چارن و پروژکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  برای دیدن کروکی کنفرانس کلیک کنید

  اتاق های گردهمایی چند منظوره

  (m2) عرصه ظرفیت (نفر) تعداد
  30 20 (به سبک کلاس) 4

  بسته ی گرهمایی

  • میکروفون سیمی و بیسیم
  • فلیپ چارت و پر.ژکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  • تلفن


   

   

  (m2) عرصه ظرفیت (نفر) تعداد
  12 8 (متناسب با کار و فعالیت) 6

  بسته ی گردهمایی

  • میکروفون بیسیم و سیمی
  • فلیپ چارت و پروژکسیون
  • لپ تاپ و اینترنت
  • تلفن

   

  سالن عرصه (m2) عرض (m) طول (m) بلندا (m)

  ظرفیت (kişi)

  یحیی رئیس 860 43 20 4.90 850
  تمل رئیس 480 16 30 4.90 260

   

  • انتخاب خدمات غذای بوفه و یا منو
  • لژ سلطنتی قابل جابجایی و سن طبق خواسته ی شما
  • سیستم نور و صدا
  • رنگ پردازی طبق درخواست شما
  • موسیقی زنده و یا اجرا طبق درخواست شما
 • اطلاعات نهادی
 • گرد همایی
 • اطلاعات تماس
 • : 0242 824 64 64
  : 0 242 346 99 80
  Whatsapp : 0 532 052 5671